Fitnesspark

logoLGD

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Gmina Brzozów zrealizowała projekt pn.: „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu w Brzozowie poprzez utworzenie fitness parku
i doposażenie placu zabaw”
. Miejsce realizacji projektu: Brzozów, ul. Parkowa.

Gmina Brzozów zrealizowała wszystkie założone cele projektu tj.

1.  Doposażenie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia

– zakup i montaż następujących elementów placu zabaw: huśtawka wagowa, bujaki sprężynowe – 2 szt., ławka piknikowa, piaskownica sześciokątna, kosz na odpadki – 2 szt., ławki bez oparcia 6 szt., karuzela metalowa, huśtawka podwójna (wisząca),

– budowa ogrodzenia placu zabaw z furtką i bramą wejściową

2. Dostawa i montaż ławek parkowych – 12 szt

3. Utworzenie fitness parku (siłownia zewnętrzna)

– zakup i montaż następujących elementów siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc podwójne, wyciąg górny podwójny, wahadło podwójne, biegacz podwójny, prasa nożna podwójna, poręcze podwójne, narciarz, rowerek rehabilitacyjny, steper i wahadło

4. Zorganizowanie imprezy połączonej ze szkoleniem instruktażowym z korzystania z fitness parku oraz pokazu sztuk walki i samoobrony

Wartość całkowita projektu wyniosła 79 167,72 zł, koszty kwalifikowalne wyniosły 64 364,00 zł, dofinansowanie 50 000,00 zł.

 Inicjatywa stworzenia w Brzozowie Outdoor Fitness powstała na stronie internetowej http://www.petycjeonline.com/siownia_outdoorowa_dla_miasta_brzozow

W ramach projektu utworzono obecną stronę internetową, która prezentuje walory nowopowstałej siłowni, promując w ten sposób projekt wśród potencjalnych użytkowników nie tylko z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”, ale także terenów sąsiednich, które są pozbawione tego typu atrakcji.

Siłownia zewnętrzna – wydzielone, ogólnodostępne miejsce (często ogrodzone), wyposażone w zespół urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na stałe na lub za pomocą których użytkownicy bez nadzoru i bez pomocy z zewnątrz, mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy ich zdolności fizycznych i intelektualnych.

Zalety zewnętrznych siłowni:

  1. Jest dostępna dla każdego (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób
    starszych, osób niepełnosprawnych).
  2. Wzmacnia kondycje fizyczną i koordynację.
  3. Poprawia nastrój.
  4. Wycisza wewnętrznie poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
  5. Ułatwia nawiązywanie i utrwala nie kontaktów międzyludzkich.
  6. Wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia.
  7.  Przy odpowiednim doborze ćwiczeń działa rehabilitacyjne.
  8. Darmowa rozrywka

 

Informacje z realizacji projektu zostały umieszczone na stronach internetowych: www.brzozow.pl, www.rbr.info.pl, www.ry-sa.pl, www.youtube.pl