Zorganizowane szkolenia

W ramach projektu zorganizowano pokaz szkoleniowy z zakresu samoobrony. W projekcie ujęto koszt organizacji imprezy (koszt wypożyczenia nagłośnienia, obsługi konferansjera i akustyka), podczas której miało odbyć się szkolenie. Zadanie to zrealizowano bezkosztowo, a mianowicie całość szkolenia i pokazu przeprowadzono podczas imprezy Dni Brzozowa. Prezes Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-jitsu Pan Andrzej Kędra opisywał techniki samoobrony, a młodzi adepci sztuk walki demonstrowali z niezwykłą dokładnością wszelkie układy.

1 2 3 4 5 7